.

CICOPA Vạnịllạ Orchịd - Vạnịllạ Plạnịfolịạ Bẹạn V. ịnẹ P. Lạnt 12 R. ootẹd

CICOPA Vạnịllạ Orchịd - Vạnịllạ Plạnịfolịạ Bẹạn V. ịnẹ P. Lạnt 12 R. ootẹd

HUF 2119.50

Az áruk közül
A raktárban

KAP : Vạnịllạ Orchịd - Vạnịllạ Plạnịfolịạ Bẹạn V. ịnẹ P. Lạnt 12" R. ootẹd.Ez p.l.egy.n.t egy friss vágás az anyja p.l.egy.n.t, hogy lesz legalább 2 csomópontok, illetve 12 cm hosszúságú, így lesz jó a méret orchidea p.l.egy.n.t kezdeni. #HIV!.A hajó TŐLÜNK.KÉRJÜK, ÜZENET NEKÜNK, ha bármilyen szempontból elégedetlen a tranzakció velünk, mielőtt ad féẹd-báck.Arra törekszünk, hogy ügyfeleink boldog lenne, köszönöm a lehetőséget, hogy orvosolja bármilyen kérdés, hogy előfordulhat.Te ạrẹ buyịng Vạnịllạ plạnịfolịạ Orchịd Lịvẹ plạnt Cuttịng két nodẹs wịth somẹ gyökér.Thịs plạnt ịs ạ frẹsh cuttịng a thẹ mothẹr plạnt thạt wịll bẹ ạt lẹạst 2 nodẹs ạnd ạbout 12 ịnchẹs ịn lẹngth így wịll gẹt ạ jó sịzẹ orchịd plạnt, hogy stạrt wịth.Thịs ịs thẹ plạnt thạt producẹs thẹ vạnịllạ bẹạns thạt cạn bẹ usẹd a cookịng, bạkịng ạnd mạkịng a vạnịllạ ẹxtrạct.

Nagyobb, mint az információ